publicdata.eu
energy.publicdata.eu — Europe's energy

open the visualisation


What is the Europe's Energy project?

Countries around the world are taking measures to mitigate climate change. Member States of the European Union have agreed on targets aimed at reducing greenhouse gas emissions by cutting energy consumption by 20% and increasing the share of renewables in the energy mix to 20% by 2020. The 'Europe's Energy' project gives users a set of visual tools to put these targets into context and to understand and compare how progress is being made towards them in different countries.

How can I keep touch or get involved?

You can sign up to our email announcement list to receive occasional updates about what we're up to. If you have a comment or suggestion, you can email us at energy@okfn.org. Work in this area is ongoing and we are always interested in having extra pairs of eyes and extra pairs of hands to help out! If you'd like to get involved, please come and say hello on our open-energy discussion list, or ping @okfn or @jwyg on Twitter.

What are the data sources for this?

The Europe's Energy project is mainly based on data from Eurostat, the statistical office of the European Union, which provides official statistics on EU Member States. The breakdown of imports is from IEA. Colour coding for geothermal is based on LCA-data of Karlsdottir et al (2010). Colour coding for nuclear energy uses the average of the LCA-estimates of British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). All other LCA-conversion factors are from EUmayors.

Who is behind this?

This website is a mini-project of the Open Knowledge Foundation, put together in just under two weeks by Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, and Guo Xu. It was supported by the European funded LOD2 project, which will bring together open datasets from local, regional and national public bodies across Europe for all to reuse. It is based on ideas that came out of the Eurostat Hackday event in London in December 2010.

A big thank you to all of the following people and projects for all of their help and support: John Allen (Eurostat, European Commission), Sören Auer (University of Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, European Commission), Margit Beutler, Judit Bognar (University of Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen, Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (University of Ghent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Paris School of Economics), Catherine Kunkel, Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, European Commission), Philippine de Maere (Universität Hamburg), Dana Manescu (Press Office, European Council), Tomáš Marek, the Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Fabrizio Scrollini (LSE), Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov, and Ton Zijlstra.


Mi az Európa energiája projekt?

Az országok a világ minden táján intézkedéseket hoznak az éghajlatváltozás mérsékelésének érdekében. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak bizonyos célokban az üvegházgáz-kibocsátás csökkentéséről: 20%-kal visszafogják az energiafogyasztást és 20%-ra emelik a megújuló energiák arányát 2020-ig. Az Európa energiája projekt lehetővé teszi, hogy az internethasználók vizuális eszközök segítségével megértsék a célokat, és lássák, hogy melyik ország milyen mértékben közelíti meg célját.

Hogyan lehetek kapcsolatban vagy vehetek részt a projektben?

Feljelentkezhetsz az e-mail listánkra , hogy be tudjunk számolni arról, hogy éppen mivel foglalkozunk. Ha bármilyen megjegyzésed vagy ötleted van, az energy@okfn.org e-mail címre tudsz nekünk írni. A munkánk folyamatos, és mindig szívesen látunk olyanokat, akik segíteni szeretnének. Ha szeretnél részt venni a munkánkban, jelentkezz fel a listánkra vagy keress meg bennünket a Twitteren: @okfn vagy @jwyg.

Honnan származnak az adatok?

Az Európa energiája projekt adatai főleg az Eurostattól származnak. Ez az EU-s tagállamokról szóló adatok legnagyobb forrása. Az importtal kapcsolatos adatok a Nemzetközi Energia Ügynökségtől valók. A geotermikus energia színsémája Karlsdottir és kollégáinak (2010) az életciklus elemzésén (angol rövidítéssel LCA) alapul. A nukleáris energia használatának színsémája pedig a következők LCA-becslését veszi alapul: British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Az összes többi LCA átváltási tényező az EUmayorstól származik.

Ki áll a projekt hátterében?

A weboldal az Open Knowledge Foundation projektje, amelyet kevesebb mint két hét alatt állított össze Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer és Guo Xu. Támogató volt az európai finanszírozású LOD2 project, amely a helyi, regionális és nemzeti állami szervezetek adatbázisait fogja összefoglalni Európa-szerte, hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek. Az ötlet a londoni Eurostat Hackday eseményről származik, amelyet 2010 decemberében tartottak.

Köszönetet szeretnénk mondani segítségükért és támogatásukért a következőknek: John Allen (Eurostat, Európai Bizottság), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Európai Bizottság), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d'économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Európai Bizottság), Dana Manescu, (Press Office, Európai Tanács), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov és Ton Zijlstra.


¿Qué es el proyecto Energías de Europa?

Los países alrededor del mundo están tomando medidas para mitigar los efectos del cambio climático. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero disminuyendo el consumo de energía en un 20%, así como incrementar las energías renovables a un 20% dentro de la matriz energética europea, para el 2020. El proyecto Energías de Europa da a los usuarios una serie de herramientas para visualizar estos objetivos y ponerlos en contexto, y permite comparar los avances que los distintos países realizan.

¿Cómo puedo estar en contacto o participar?

Puedes registrarte en nuestra lista de correo para recibir novedades acerca de lo que estamos haciendo. Si tienes un comentario o sugerencia, por favor envía un correo a energy@okfn.org. El trabajo en esta área es continúo y tener un par de ojos y manos extra siempre nos ayuda. Si quieres participar ven y participa en nuestra lista de discusión open-energy o haz un ping @okfn o @jwyg en Twitter.

¿De dónde son los datos?

El proyecto Energías de Europa está principalmente basado en data de Eurostat, la colección más grande de información estadística sobre los estados miembros europeos. El análisis de los datos sobre la importación es de la Agencia Internacional de Energía. El código de colores para la energía geotérmica está basado en los datos del análisis de ciclo de vida (ACV) de Karlsdottir et al (2010). El código de colores del uso de energía nuclear utiliza el promedio de los cálculos aproximados del ACV de British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). El resto de los factores de conversión de ACV provienen de el UE Pacto entre Alcaldes.

¿Quién está detrás de esto?

Esta página es un mini proyecto de la Open Knowledge Foundation, realizado en tan sólo dos semanas por Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer y Guo Xu.Fue apoyado por LOD2 project, el cual pondrá a disposición todas las bases de datos de los organismos públicos locales, regional y nacionales en Europa para que tod@s puedan reusarlas. El proyecto está basado en ideas que salieron de Londres en el evento Eurostat Hackday en diciembre de 2010.

Agradecemos a las siguientes personas y proyectos por toda su ayuda y apoyo: John Allen (Eurostat, Comisión Europea), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Comisión Europea), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Comisión Europea), Dana Manescu, (Press Office, Consejo Europeo), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov y Ton Zijlstra.


Was ist das Projekt „Energie Europas“?

Weltweit treffen Länder Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich auf die Ziele geeinigt bis 2020 ihre Treibhausgasemissionen um 20% zu senken, sowie den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix bis 2020 auf 20% zu steigern. Das Projekt „Energie Europas“ bietet dem Benutzer eine Werkzeugkiste um den Erfüllungsgrad dieser Ziele durch die den einzelnen Mitgliedsstaaten nachzuvollziehen sowie zu vergleichen.

Wie kann ich mitmachen?

Wenn Sie gelegentliche Neuigkeiten erhalten möchten, können Sie unsere Emailliste für Ankündigungen abonnieren. Wenn Sie einen Kommentar oder einen Vorschlag haben, emailen Sie uns bitte an energy@okfn.org.

Unsere Arbeit im Bereich Energie geht weiter und wir freuen uns sehr über Mitarbeiter. Wenn Sie Interesse hätten einen Beitrag zum Projekt zu leisten, senden Sie ein kurzes “Hallo” an unsere Emailliste für Energie-Diskussionen oder kontaktieren Sie uns auf Twitter via @okfn oder @jwyg.

Welche Datenquellen wurden für dieses Projekt verwandt?

Das Projekt basiert größtenteils auf Daten von Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union. Die Daten zur Aufgliederung der Import stammen von der Internationalen Energieagentur. Die Farbcodes für geotermische Energie basieren auf den CO2e-Daten der Ökobilanz von Karlsdottir et al (2010). Die Farbcodes für Kernenergie verwenden die Durchschnittsschätzung der CO2e-Emissionen von British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Alle anderen CO2e-LCA Umrechnungsfaktoren stammen vom EU-Bürgermeisterkonvent.

Wer arbeitet an diesem Projekt?

Verantwortlich für diese Webseite ist die Open Knowledge Foundation. Die Entwickler sind Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, und Guo Xu.

Die Website wurde begleitet durch LOD2, einem EU-finanzierten Projekt mit dem Ziel öffentlich verfügbare Datensätze aus lokalen, regionalen und nationalen Ebenen in ganz Europa für alle verfügbar zu machen. Weitere Beiträge stammen aus dem Eurostat Hackday in London im Dezember 2010.

Sehr vielen Dank an folgende Personen und Organisationen für ihren Rat, ihre Hilfe und Ünterstützung: John Allen (Eurostat, Europäische Kommission), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Europäische Kommission), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Europäische Kommission), Dana Manescu, (Press Office, Europäischer Rat), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, dem Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov und Ton Zijlstra.


Qu'est-ce que le projet "l’Energie d’Europe"?

Les pays du monde entier adoptent différentes mesures pour mitiger les effets néfastes du changement climatique. Les Etats Membres de l’Union européenne ont convenu d'atteindre des objectifs communs, tels qu'une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation de 20% de la part des énergies renouvelables d'ici 2020. Le projet "l’Energie d’Europe" fournit aux utilisateurs du site une série d’outils pour conceptualiser ces cibles et mieux comprendre les progrès accomplis dans les Etats Membres.

Comment participer ou contacter les organisateurs?

Nous vous invitons à souscrire à notre bulletin électronique pour des informations ponctuelles concernant nos actions et développements les plus récents. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions par courriel à l'adresse suivante: energy@okfn.org. Le travail entrepris par notre équipe est en perpétuelle évolution. Toute suggestion ou tout coup de main serait énormément apprécié. Si vous souhaitez participer à notre projet, vous êtes les bienvenus dans notre discussion « énergie ouverte » (open-energy) et pouvez également nous suivre sur Twitter à @okfn ou @jwyg.

D'où proviennent vos données?

La plupart des données du projet Energie d’Europe proviennent de l’Eurostat, le bureau statistique de l’Union européenne pour les données sur les Etats Membres de l’UE. Les données sur les importations proviennent de l’Agence Internationale d’Energie (AIE). La légende en couleur pour les différences géothermiques provient des données « LCA » de Karlsdottir et al (2010). La légende pour les utilisations nucléaires utilise des estimations LCA de British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Les autres facteurs de conversion LCA proviennent de la Convention de Maires européennes.

Qui soutient ce projet?

Le groupe « Open Energy Project » de la Open Knowledge Foundation est en charge de ce site. Le projet a été crée suite à la Conférence Hackday de l’Eurostat à Londres en Décembre 2010. Ce site est un « mini-projet » de la fondation OKNF et a été crée en moins de deux semaines par Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer et Guo Xu. Il a bénéficié du soutien du LOD2 projet, qui est financé par l’Union européenne et qui à pour but de rassembler des données au niveau des autorités locales, régionales et nationales à travers l’Europe pour faciliter leur réutilisation dans différent contextes.

Nous remercions les individus et les institutions mentionnés ci-dessous pour leur soutien à ce projet : John Allen (Eurostat, Commission européenne), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Commission européenne), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Commission européenne), Philippine de Maere (Universität Hamburg), Dana Manescu, (Press Office, Conseil européen), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, het Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE),Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov et Ton Zijlstra.


Avrupa’nin Enerjisi projesi nedir?

Dünya ülkeleri iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlemler alıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler de 2020 yılına kadar enerji tüketimini %20 oranında azaltarak ve enerji karışımındaki yenilebilir enerji payını %20 artırarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan hedefler üzerinde anlaşmaya vardılar. “Avrupa’nın Enerjisi” projesi kullanıcılarına bu hedefleri tek bir ortamda değerlendirebilecekleri ve farklı ülkelerdeki ilerlemenin ne şekilde sürdüğünü karşılaştırabilecekleri görsel araçlar sunuyor.

Nasıl bağlantı kurabilir veya katılabilirim?

Güncellemeler ve gelişmeler hakkında bilgi edinmek için E-posta listemize kaydolabilirsiniz. Yorum ve önerilerinizi energy@okfn.org adresine e-posta ile bildirebilirsiniz. Çalışmalarımız devam ediyor ve her zaman bir çift göz veya bir çift elin yardımına ihtiyacımız var! Eğer bize katılmak isterseniz, gelin ve açık-enerji tartışma listesine katılın, ya da Twitter’da @okfn veya @jwyg’ye ping atın.

Bu veriler nereden alındı?

Avrupa’nın Enerjisi projesi, Avrupa Birliği üye ülkeleri hakkında istatistiksel bilgilerin toplandığı Eurostat verilerini temel alır. İthalat dağılımı Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’ndan alınmıştır. Jeotermal renk kodlaması Karlsdottir et al (2010) HBD-verilerini temel alır. Nükleer enerji renk kodlaması British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007)’deki HBD tahminlerinin ortalaması olarak alınmıştır. Diğer HBD değerlerinin tamamı EUmayors’a aittir.

Bu çalışmanın arkasında kimler var?

Bu internet sitesi Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer ve Guo Xu’nun iki haftalık gayretiyle ortaya konulan mini bir Open Knowledge Foundation projesi. AB içerisinde bütün lokal, bölgesel ve ulusal kamu organlarının veri kümelerini bir çatı altında toplamayı amaçlayan AB destekli LOD2 projesi tarafından da güçlendiriliyor. Aralık 2010’da Londra’da gerçekleşen Eurostat Hackday’deki fikirlerin neticesi olarak ortaya çıktı.

Destekleriniz ve yardımlarınız için hepinize teşekkürlerimizi sunarız: John Allen (Eurostat, Avrupa Komisyonu), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Avrupa Komisyonu), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Avrupa Komisyonu), Dana Manescu, (Press Office, Avrupa Konseyi), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov ve Ton Zijlstra.


Какво е проектът "Енергията на Европа"?

Страни от целия свят вземат мерки за намаляване на промяната в климата. Страните членки на Европейския Съюз са се споразумели за цели, насочени към ограничаване на емисиите на парникови газове чрез намаляване на потреблението на енергия с 20% и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс до 20% през 2020 г. Проекта "Енергия Европа" дава на потребителите набор от визуални инструменти с цел да разберат приложението на тези цели и да проследят и сравнят прогреса към тяхното постигане в различните страни.

Как мога да поддържам връзка и да участвам?

Можете да се запишете в нашия имейл списък, за да получите съобщения с актуализарана информация. Ако имате коментар или предложение, можете да ни пишете на energy@okfn.org.

Работата в тази област е в начални стадии и затова много бихме се радвали от подкрепата на допълнителни наблюдатели и участници. Ако искате да участвате, моля, пишете ни на нашия дискусионен форум или ни добавете с @okfn или @jwyg в Twitter.

Откъде са данните?

Проектът "Енергията на Европа" е базиран на данни от Eurostat, която е най-голямата колекция на статистическа информация за страните членки на Европейския Съюз. Детайлната информация за вноса е от IEA. Кодирането на цветовете за геотермална енергия е базирано на LCA-данни от Karlsdottir et al (2010). Кодирането на цветовете за ядрена енергия използва средните стойности на LCA-данните от British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Всички други LCA-конвертирани фактори са от Споразумението на кметовете.

Кои сме ние?

Тази страница е мини-проект на Open Knowledge Foundation, създадена за по-малко от Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, и Guo Xu.

Осъществява се с подрепата на европейския LOD2 project, който ще събере данни от локални, регионални и национални публични органи от цяла Европа, които могат да бъдат използвани и за други проекти. Базиран е на идеи оф It is based от Eurostat Hackday в Лондон през декемяри 2010. Благодарности на всички които участваха за тяхната подкрепа и помощ:

John Allen (Eurostat, Европейска комисия), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Европейска комисия), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Европейска комисия), Dana Manescu, (Press Office, Европейски съвет), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov и Ton Zijlstra.


Wat is het project "Europa's Energie"?

Wereldwijd nemen landen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De lidstaten van de EU hebben zichzelf doelen vastgelegd die gericht zijn op het verminderen van broeikasgaseffecten. Bij deze moeten ze tot 2020 hun energiegebruik met 20% reduceren en tevens het aandeel van duurzame energie met 20% te verhogen. Het project 'Europa's Energie' geeft iedereen een set van visuele hulpmiddels om deze doelen in hun context te kunnen plaatsen, om ze beter te begrijpen, en om de resultaten van de verschillende landen te kunnen vergelijken.

Hoe blijf ik op de hoogte, of hoe kan ik bijdragen?

U kunt u abonneren op de (engelstalige) email lijst om occasionnele updates te ontvangen over de nieuwe ontwikkelingen. Als U vragen, reacties of suggesties hebt, kunt U ook altijd een e-mail sturen naar energy@okfn.org. Het project is zich volop aan het ontwikkelen en we zijn altijd op zoek naar nieuw enthousiasme ! Wilt U bijdragen, kom dan eens langs op de open-energy discussielijst, of stuur een berichtje naar @okfn of @jwyg op Twitter.

Waar komt de data voor jullie project vandaan?

Het project 'Europa's Energie' is vooral gebaseerd op data van Eurostat, het statistiek bureau van de EU, die alle officiële statistieken over de EU lidstaten verschaft. De gegevens over energie-import komt van de IEA. De kleurcodering voor geothermische energie is gebaseerd op LCA data van Karlsdottir et al (2010). De kleurcodering voor nucleaire energie baseert zich op de gemiddelden van de LCA-schattingen van British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Alle andere LCA conversiefactoren komen van de EU Burgemeestersconvenant.

Wie zit er achter dit project?

Deze website is een klein project van de Open Knowledge Foundation, dat tot stand gekomen is in minder dan 2 weken door de samenwerking van Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, en Guo Xu. Het werd ondersteund met het Europees gefinancierde LOD2 project, dat werkt aan http://lod2.okfn.org/het bijeenbrengen en verbinden van open datasets van lokale regionale en nationale overheidsinstellingen van de EU die allen dan verbruiken kunnen. Het project is gebaseerd op ideeën die ontstaan zijn tijdens de Eurostat Hackday in Londen in December 2010. Onze dank voor het bijzondere hulp en ondersteuning gaat naar de volgende mensen en projecten:John Allen (Eurostat, Europese Commissie), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Europese Commissie), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Europese Commissie), Philippine de Maere (Universität Hamburg), Dana Manescu, (Press Office, Europese Raad), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, het Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE),Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov en Ton Zijlstra.


Hvad er projektet Europas Energi?

Lande i hele verden forsøger at begrænse de globale klimaforandringer. Medlemslandene i den Europæiske Union er blevet enige om fælles mål for at nedsætte udslippet af drivhusgasser. Dette skal ske ved at nedsætte energiforbruget med 20 %, samt at øge andelen af vedvarende energi med 20 % i 2020. Projektet 'Europas Energi' forsøger at give brugere visuelle værktøjer, som kan sætte disse mål i en kontekst, så de bedre kan forstå og sammenligne fremskridtet i de enkelte medlemslande.

Hvordan kan jeg holde mig opdateret eller involverer mig?

Du kan tilmelde dig vores mailingliste for at modtage opdateringer omkring projektet Europas Energi. Hvis du har kommentarer eller forslag, er du velkommen til at sende en mail til os via energy@okfn.org. Arbejdet inden for dette område er kontinuerligt, og vi kan altid bruge et ekstra sæt hænder eller et ekstra par øjne, som gerne vil hjælpe! Hvis du gerne vil involvere dig i projektet, så send et "Hej" til vores open-energy mailingliste eller send et pip til @okfn eller @jwyg på Twitter.

Hvor kommer data fra?

Projektet Europas Energi er primært baseret på data fra Eurostat, Europa-Kommissionens statistiske kontor, som leverer officiel statistik om de enkelte medlemslande i EU. Udspecificeringen af data sker ved hjælp af data fra IEA. Geotermisk farvekodning er baseret på LCA-data fra Karlsdottir et al (2010). Farvekodningen af nukleart energiforbrug bruger gennemsnittet af LCA estimater fra, British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Alle andre LCA-konverteringersfaktorer er fra EU Borgmesterpagten

Hvem står bag?

Denne hjemmeside er et mini-projekt fra Open Knowledge Foundation og er opbygget Open Knowledge Foundation, put together in på kun to uger af Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, og Guo Xu. Den er støttet af det europæiske LOD2-projekt, som forsøger at samle åbne datasæt fra lokale, regionale og nationale offentlige institutioner på tværs af Europa til offentligt brug. Hjemmesiden er baseret på ideer fra Eurostat Hackday arrangementet i London i december 2010.

Der skal lyde en stor tak til de følgende personer og projekter for al deres hjælp og støtte: John Allen (Eurostat, Europa-Kommissionen), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Europa-Kommissionen), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Europa-Kommissionen), Dana Manescu, (Press Office, Europæiske Råd), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, the Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov og Ton Zijlstra.Vad är projektet Europas Energi ”Europe’s Energy Project” ?

Idag arbetar länder över hela världen för att bromsa dagens klimatförändringar. Inom EU har de olika medlemsländerna enats om att minska växthusgaserna med 20% samtidigt som förnybar energi ska stå för minst 20% av energikonsumtionen vid 2020. ”Europe’s Energy Project” är tänkt att ge användare visuella verktyg för att förstå dessa mål, sätta dem i sitt sammanhang och för att lättare kunna jämföra hur framsteg görs mot dem i de olika medlemsländerna.

Hur kan jag engagera mig?

Om du är intresserad att veta mer om ”Europe’s Energy Project”, få uppdateringar om vad som händer inom ramen för detta projekt och själv bidra, så kan du prenumerera på vårt e-post utskick (email announcement list). Om du har frågor eller förslag gällande projektet kan du höra av dig på energy@okfn.org. Informationen inom detta område uppdateras ständigt så vi uppskattar all hjälp vi kan få! Andra forum du kan ta del av är open-energys diskussionsforum (open-energy discussion list), du kan även komma i kontakt med oss via Twitter på @okfn eller @jwyg.

Vart kommer den information som projektet baserar sig på ifrån?

Projektet baserar sig framförallt på information och statistik från Eurostat, EU:s statistikmyndighet som redovisar statistik för de olika medlemsstaterna. En uppdelning av importen kommer från IEA. Geotermisk färgkodning är baserad på LCA-data från Karlsdottir et al (2010) Färgkodningen av kärnenergiförbrukning baserar sig på det genomsnitt som tagits fram av [http://www.british-energy.com/documents/carbon_footprint.pdf/|British Energy (2005)]], Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Alla övriga LCA-konverteringsfaktorer kommer från EUmayors.

Vem ligger bakom projektet?

”Europe’s Energy Project” är en del av Open Knowledge Foundation. Denna webbsida är ett mindre projekt som sammanställts på mindre än två veckor av Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, och Guo Xu. ”Europe’s Energy Project” är stöttat av det EU finansierade LOD2 projektet, som sammanställer öppen data från lokala, regionala och nationella offentliga organ i Europa för allmänt bruk. ”Europe’s Energy Project” baserar sig på idéer som diskuterades under ett Eurostat Hackday evenemang i London 2010.

Ett stort tack till följande personer och organisationer för deras hjälp och stöd: John Allen (Eurostat, European Commission), Sören Auer (University of Leipzig), Stefano Bertolo (INFSO, European Commission), Margit Beutler, Judit Bognar (University of Málaga), Damla Demir(Simon Fraser University), Halid Demirtas (University of Ghent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Francis Irving (ScraperWiki), Robert Klein (Paris School of Economics), Catherine Kunkel, Pekka Loesoenen (Eurostat, European Commission), Dana Manescu (Press Office, European Council), the Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, and Fabrizio Scrollini (LSE).


Ce este proiectul Energia Europei?

Numeroase tari la nivel global iau masuri pentru combaterea schimbarilor climatice. Tarile membre ale Uniunii Europene au convenit asupra unor obiective al caror scop este reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera prin reducerea consumului de energie cu 20% si cresterea la 20% a proportiei de energie regenerabila pana in 2020. Proiectul “Energia Europei” ofera utilizatorilor un set de instrumente de vizualizare pentru a contextualiza aceste obiective si pentru a intelege si compara progresul diferitelor tari catre atingerea acestor obiective.

Cum puteti sta la curent sau cum va puteti implica?

Cu adresa de email va puteti inregistra pe lista noastra de anuturi pentru a primi ocazional noutati despre activitatile noastre. Daca aveti comentarii sau sugestii, ne puteti scrie la energy@okfn.org. Activitatile noastre in acest domeniu sunt continue, iar ajutor din partea celor interesati de acest subiect este binevenit! Daca doriti sa va implicati, lasati un mesaj pe lista noastra de discutii “energie-deschisa” (open-energy), sau dati ping la @okfn sau @jwyg pe Twitter.

Care sunt sursele de date care stau la baza acestui proiect?

Proiectul “Energia Europei” se bazeaza in principal pe seturi de date publicate de Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, care ofera statistici oficiale despre statele membre. Diviziunea importurilor este oferita de IEA. Codificarea culorilor pentru energie geotermala se bazeaza pe date referitoare la Evaluarea Ciclului de Viata (Life Cycle Assessment – LCA) documentate in Karlsdottir et al (2010). Codificarea culorilor pentru energie nucleara se bazeaza pe media estimarilor LCA oferite de compania British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Toti ceilalti factori de conversie LCA provin de la initiativa UE Convenţia primarilor

Cine a initiat acest proiect?

Acest website este un mini-proiect al Fundatiei pentru Cunoastere Deschisa (Open Knowledge Foundation), creat in mai putin de doua saptamani de catre Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, si Guo Xu. Proiectul “Energia Europei” a beneficiat de sprijinul LOD2 project, proiect finantat de Uniunea Europeana, care va reuni seturi de date provenite de la institutii publice locale, regionale si nationale din intreaga Europa si care pot fi liber folosite, procesate si redistribuite. Acest proiect a fost conceput pe baza unor idei circulate in timpul evenimentului Eurostat Hackday care a avut loc in Londra in Decembrie 2010.

Multumim urmatoarelor persoane si initiative pentru ajutorul si sprijinul acordat in realizarea acestui proiect: John Allen (Eurostat, Comisia Europeană), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Comisia Europeană), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Comisia Europeană), Dana Manescu, (Press Office, Consiliul European), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov şi Ton Zijlstra.


Che cos'è il progetto Energia in Europa?

Molti paesi in tutto il mondo stanno attuando delle strategie per limitare l'impatto sul cambiamento climatico. Gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo che mira a ridurre le emissioni di gas serra e i consumi energetici del 20%, e a incrementare la quota di energie rinnovabili fino al 20% entro il 2020. Il progetto Energia in Europa mette a disposizione degli utenti un insieme di strumenti di visualizzazione per contestualizzare questi obiettivi, per comprenderli meglio e per confrontare i progressi che si stanno facendo nei vari stati membri.

Come posso partecipare o tenermi informato?

Se vuoi rimanere aggiornato sul nostro lavoro puoi iscriverti alla nostra mailing list di annunci. Se hai qualche commendo o suggerimento da darci, puoi mandarci un'email all'indirizzo energy@okfn.org. Poichè le cose in questo settore evolvono rapidamente siamo sempre alla ricerca di nuove paia di occhi e di mani che abbiano voglia di aiutarci! Se vuoi partecipare batti un colpo nella lista di discussione open-energy, oppure a @okfn o @jwyg su Twitter.

Quali sono le fonti dei dati?

Il progetto Energia in Europa è principalmente basato su dati Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, che produce dati statistici sui paesi membri. L'analisi delle importazioni energetiche proviene dall'IEA. I codici colore per la geotermia sono basati su dati LCA di Karlsdottir et al (2010). I codici colore per l'energia nucleare utilizzano la media delle stime LCA di British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Tutti gli altri fattori di conversione LCA derivano da Patto dei Sindaci EU.

Chi c'è dietro a questo progetto?

Questo sito è un mini-progetto della Open Knowledge Foundation messo in piedi in meno di due settimane di lavoro da Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer e Guo Xu. Il progetto è stato supportato dal progetto Europeo LOD2, che aggrega e incentiva il riuso di dati aperti prodotti da enti pubblici locali, regionali e nazionali di tutta Europa. Il progetto Energia in Europa nasce da un'idea che si è sviluppata in occasione dell'Eurostat Hackday, tenutosi a Londra nel Dicembre 2010.

Un grande ringraziamento va a tutte le persone e ai progetti che ci hanno aiutato e sostenuto:

John Allen (Eurostat, Commissione europea), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Commissione europea), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Commissione europea), Dana Manescu, (Press Office, Consiglio europeo), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov e Ton Zijlstra.


Què és el projecte Energia d'Europa?

Països d'arreu del món estan prenent mesures per mitigar el canvi climàtic. Els estats membres de la Unió Europea s'han posat d'acord amb els objectius per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle retallant el consum d'energia en un 20% i per incrementar la quota d'energies renovables fins a un 20% al 2020. El projecte 'Energia d'Europa' ofereix als usuaris un conjunt d'eines visuals per mostrar aquests objectiu en el seu context i entendre i comparar com s'hi progressa en els diferents països.

Com puc estar-ne informat o participar-hi?

Podeu apuntar-vos al nostre butlletí electrònic per rebre notícies sobre el que estem fent. Si teniu algun comentari o suggeriment, podeu enviar-nos un missatge a energy@okfn.org. El treball en aquesta camp és constant i sempre estem interessats a tenir un parell d'ulls i un parell de mans extra per ajudar! Si voleu participar-hi, si us plau veniu i digueu-nos hola a la nostra llista de distribució open-energy, o seguiu els comptes de Twitter @okfn o @jwyg.

Quines són les fonts de les dades del projecte?

El projecte Energia d'Europa utilitza principalment dades d'Eurostat, l'oficina d'estadística de la Unió Europea, que facilita les estadístiques oficials dels estats membres de la UE. El desglossament sobre les imporcions és de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA). El codi de colors de l'energia geotèrmica està basat en les dades LCA de Karlsdottir et al (2010). El codi de colors de l'energia nuclear utilitza la mitjana de els estimacions LCA de British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Tots els altres factors de conversió LCA estan extrets de EUmayors.

Qui hi ha darrera d'aquest programa?

Aquest lloc web és un miniprojecte de l'Open Knowledge Foundation, muntat en només dues setmanes per Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, i Guo Xu. Té el suport del projecte LOD2 finançat per la Unió Europea, que reunirà conjunts de dades obertes d'administracions públiques locals, regionals i nacionals de tota Europa per tal que tothom pugui reutilitzar-les. Es basa en les idees que van sorgir de l'Eurostat Hackday celebrat a Londres al desembre de 2010.

Un gran agraïment a totes les persones i projectes següents per tota l'ajuda i suport: John Allen (Eurostat, Comissió Europea), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Comissió Europea), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Comissió Europea), Dana Manescu, (Press Office, Consell Europeu), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov i Ton Zijlstra.


Τι είναι το πρόγραμμα η "Ενέργεια της Ευρώπης" (Europe's Energy)

Διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή. Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν συμφωνήσει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου θέτοντας ως στόχο το να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και την αύξηση του ποσοσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενεργείας κατά 20% μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα "Ενέργεια της Ευρώπης" παρέχει στους χρήστες ένα σύνολο από οπτικά εργαλεία που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει τα κράτη μέλη αλλά και να κατανοήσουν και να συγκρίνουν την πρόοδο που πραγματοποιείται σε σχέση με αυτούς τους στόχους σε διαφορετικές χώρες

Πως μπορώ να συμμετέχω σε αυτήν την πρωτοβουλία ή να μένω ενήμερος;

Μπορείς να γραφτείς στη λίστα ανακοινώσεων του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου προκειμένου να λαμβάνεις κατά καιρούς ενημέρωση για τις δραστηριότητες μας. Εάν έχεις κάποιο σχόλιο ή πρόταση, μπορείς να μας στείλεις email στο energy@okfn.org. Η δουλειά που κάνουμε δεν τελειώνει ποτέ γι΄αυτό έχουμε πάντοτε ανάγκη από ένα χέρι βοηθείας ή ένα σχόλιο πάνω στα όσα προσπαθούμε να πετύχουμε με αυτό το πρόγραμμα! Εάν θα ήθελες να συμμετέχεις ενεργά μπορείς να περάσεις να μας πεις ένα "γεια" στη λίστα open-energy ή να μας στείλεις μήνυμα στο @okfn ή στο @jwyg στο Twitter.

Ποιες είναι οι πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα "Η Ενέργεια της Ευρώπης" βασίζεται κατά κύριο λόγο στο data from Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάλυση κόστους προέρχεται από την ΙΕΑ. Η χρωματική κωδικοποίηση για τα γεωθερμικά στοιχεία βασίζεται στα δεδομένα του LCA των Karlsdottir et al (2010). Η χρωματική κωδικοποίηση για την πυρηνική ενέργεια χρησιμοποεί το μέσο όρο των εκτιμήσεων της LCA των British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Όλοι οι άλλοι παράγοντες μετατροπών της LCA προέρχονται από το EUmayors.

Ποιός βρίσκεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία;

Αυτός ο δικτυακός τόπος είναι ένα μίνι πρόγραμμα του Open Knowledge Foundation, που δημιουργήθηκε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από τους Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer, και Guo Xu. Πραγματοποιήθηκε με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LOD2,το οποίο θα συγκεντρώσει ανοιχτά σύνολα δεδομένων από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη προκειμένου να γίνει εφικτή η περαιτέρω χρήση τους σε όλη την Ευρώπη. Βασίζεται σε ιδέες που προέκυψαν κατά την εκδήλωση Eurostat Hackday στο Λονδίνο, το Δεκέμβριο του 2010.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακόλουθους ανθρώπους για τη βοήθεια και την υποστήριξη που προσέφεραν στο πρόγραμμα: John Allen (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Dana Manescu, (Press Office, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov, και Ton Zijlstra.


Co to je projekt "Energie Evropy"?

Země po celém světě přijímají opatření ke zmírnění klimatických změn. Členské státy Evropské unie se shodly na cílech zaměřených na redukci emisí skleníkových plynů omezením spotřeby energie o 20% a zvýšením podílu obnovitelných zdrojů v energetickém portfoliu na 20% do roku 2020. Projekt 'Europe's Energy' poskytuje uživatelům sadu vizuálních nástrojů k zasazení těchto cílů do kontextu a k pochopení a porovnání jaký postup byl učiněn k jejich naplnění v různých zemích.

Jak být v obraze nebo se zapojit?

Můžete se přihlásit k odběru našeho emailového věstníku a budete příležitostně dostávat nejnovější informace o tom, na čem právě děláme. Pokud máte náměty či připomínky, můžete nám zaslat email na energy@okfn.org. Práce v této oblasti pokračuje a my máme neustále zájem o další pár očí a další pár rukou na výpomoc! Pokud byste se rádi zapojili, prosím přijďte nás pozdravit do naší diskusní arény open-energy, nebo nám dejte vědět na @okfn či @jwyg na Twitteru.

Jaké jsou k tomu zdroje dat?

Projekt Europe's Energy je založen převážně na údajích z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, který poskytuje oficiální statistiky členských států EU. Analýza importů je od IEA. Barevné značení geotermálu je založeno na datech LCA od Karlsdottiru (2010). Barevné značení jaderné energie využívá průměr odhadů LCA od British Energy (2005), Fthenakis & Kim (2007), ISA (2006), Storm & Smith (2005), Weisser (2007). Všechny ostatní faktory LCA konverzí jsou z EUmayors.

Kdo za tím je?

Tento web je mini projektem Open Knowledge Foundation (Fondu otevřených znalostí), který byl sestaven za necelé dva týdny Gregor Aisch, Jonathan Gray, Dirk Heine, Friedrich Lindenberg, Nathaniel Scheer a Guo Xue. Byl podpořen evropsky financovaným projektem LOD2, který dá dohromady otevřené soubory dat od místních, regionálních a národních veřejných orgánů napříč Evropou pro všechny k dispozici. Je založen na myšlenkách, které se objevily na Eurostat Hackday v Londýně v prosinci 2010.

Velké poděkování všem následujícím lidem a projektům za veškerou jejich pomoc a podporu : John Allen (Eurostat, Evropská komise), Sören Auer (Universität Leipzig), Michele Barbera (Linked Open Data Italia), Stefano Bertolo (INFSO, Evropská komise), Margit Beutler, Judit Bognár (Universidad de Málaga), Liliana Bounegru (European Journalism Centre), Jacob Christiansen (WAYF), Damla Demir (Simon Fraser University), Halid Demirtas (Universiteit Gent), Velichka Dimitrova (University of Cambridge), Petter Hellström, Francis Irving (ScraperWiki), Elin Ivarsson (Uppsala Universitet), Robert Klein (Ecole d’économie de Paris PSE), Lukas Koster (Universiteit van Amsterdam), Catherine Kunkel, Ignasi Labastida i Juan (Universitat de Barcelona), Cathrine Lippert (Danish National IT & Telecom Agency), Pekka Loesoenen (Eurostat, Evropská komise), Dana Manescu, (Press Office, Evropská rada), Tomáš Marek, Paul Metni, Emilia Nyqvist, Antti Poikola, Noun Project, Benjamin Ooghe-Tabanou (Regards Citoyens), Uli Schöber, Yrjänä Rankka, Fabrizio Scrollini (LSE), Vojtech Svatek, Alek Tarkowski (Centrum Cyfroweli), Eugene Tjoa, Prodromos Tsiavos (LSE), Sander van der Waal (OSS Watch), Boyan Yurukov a Ton Zijlstra.


LOD2: Creating knowledge out of interlinked data